วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่ 52/347 พหลโยธิน87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2) ชั้น 4 ห้อง 401, 402

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-997-2200 – 20 ต่อ1038, 1002, 1008

เบอร์ FAX 02-533-9695

Facebook คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Email : econ@rsu.ac.th

QR Code Line official : สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต