วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024

ชื่อปริญญา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Economics

สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy

แผนการศึกษา
รายวิชา
ค่าเล่าเรียน
ทุนการศึกษา
กำหนดรับสมัคร

ภาค 2/2566 ตั้งแต่วันนี้ – 8 มกราคม 2566 (เปิดเทอม 11 ม.ค.64) ภาค S/2566 ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2566 รับทุนส่วนลด (Early bird) 15,000 บาท (เปิดเทอม มิถุนายน 2564)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1)รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2) ใบผลการเรียน(ปพ.1) 5 ภาคเรียนขึ้นไป จำนวน 1 ชุด

3).สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

ค่าเล่าเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ S

ชั้นปีปี/ภาคการศึกษาเข้าร่วมกองทุนกู้ยืม กยศ.Early Bird
12566/S7,600*

*** แคมเปญ “ผ่อนค่าเทอมผ่านบัตรเครดิต 0% 3 เดือน” นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ผ่อนค่าเล่าเรียนรายเดือนเป็นระยะะเวลา 3 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย กับบัตรเครดิตธนาคารที่ร่วมรายการได้แก่

สถานที่รับสมัคร

สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์  โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ติดต่อสอบถาม

 ทางโทรศัพท์ โทร 02-997-2200 – 20 ต่อ 1038, 1008

:   ชื่อ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

:   econ@rsu.ac.th

  สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 402 ชั้น 4 อาคาร 2 (อาคารประสิทธิรัตน์)

เรียนจบแล้วทำงานอะไร