วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024

ชื่อปริญญา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Master of Economics

สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy

แผนการศึกษา
รายวิชา
ค่าเล่าเรียน
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร หนังสือรับรอง และแบบฟอร์มอื่นๆ
กำหนดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 5 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
(3) Transcript ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
(5) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

การสอบคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรฯ จะแจ้งกำหนดการและรายละเอียดให้ทราบภายหลังสมัครเรียน
  • เกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษ สำหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต คลิก

(สำหรับผู้ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test คลิก

ระบบการศึกษา

• ระบบทวิภาค หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
• การศึกษา แผน ก แบบ ก1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
• เรียน วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคารประสิทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ค่าเล่าเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566
 
 แผน ก แบบ ก1 วิทยานิพนธ์  100%
 แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์  และแผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 ส่วนลด 10%ส่วนลด 20%ส่วนลด 10%ส่วนลด 20%
S/256620,80019,60042,40038,800
1/256647,40043,80047,40043,800
2/256658,20053,40047,40043,800
S/256651,20046,40040,40036,800
รวม177,600163,200177,600163,200

*** แคมเปญ “ผ่อนค่าเทอมผ่านบัตรเครดิต 0% 3 เดือน” นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ผ่อนค่าเล่าเรียนรายเดือนเป็นระยะะเวลา 3 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย กับบัตรเครดิตธนาคารที่ร่วมรายการได้แก่

สถานที่รับสมัครและยี่นใบสมัคร
  • สมัครออนไลน์ และยื่นเอกสารหลักฐานวันสอบสัมภาษณ์ ห้อง 2-402 ชั้น 4 อาคารประสิทธิรัตน์
  • บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
    ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
  • ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
ติดต่อสอบถาม

คุณวนิดา จรรยา
เบอร์โทร 090-972-4379
โทร 02-997-2200 – 20 ต่อ 1002
line id : wanida_chanya
facebook : Digital Economy เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
Email : Wanida.c@rsu.ac.th

เรียนจบแล้วทำงานอะไร