นางสาวพลอยไพลิน กลมเกลี้ยง

 

จบหลักสูตร
ตำแหน่ง
Mitsu Sequoya.Co.,Ltd. Sales Master,

ที่ปรึกษาฝ่ายขาย

จบหลักสูตรจาก
ที่ทำงาน
Business Platform Marketing (Global Marketing)

WISS ATOMY Co., Ltd. CEO

หมายเลขโทรศัพท์ :
Email