บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2545 จำนวนทั้งสิ้น 9 คน ปัจจุบันพี่ๆ ECON RSU 1 ทำงานในสายงานที่ตนเองรัก ถนัด บางคนได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลตามวันเวลาที่ผ่านไป

ภาพหมู่จากซ้ายไปขวา: ลดาวัลย์ หอมจันทร์(น้อง) ธัชตรี จิรโรจน์(เติ้ล) นิธิพัฒน์ อวยศิลป์(หนึ่ง) ทิศากร อักษรนำ(แอล) ภวัต ตันติบูล(หนุ่ย) ด้านหน้า นิคม ลาภนิมิตรชัย(เกียร์) ภาพเดี่ยว: สวรรยา วัฒนะวิบูลย์(เบี้ย) ดนุพล ปุยสุวรรณ(เก่ง) และ ณัฐวิภา พรหมศรีสุข