เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 5 สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล ปี พ.ศ.2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 10 คน 1. พรหทัย ใหม่ธรรม 2. สรัลชนา แก้วบัวดี 3. ฐิติมา ปานศรี 4. อรัชพร แจ่มแจ้ง 5. ธีรวัชร ฐานาวิวัฒน์ 6. อัญชลี เอียดเจริญ 7. จาตุรนต์ อัจฉรานุวัฒน์ 8. อารียา ศรีแจ่ม 9. พิรุฬห์รัตน์ ศรีแจ่ม 10. นรินทร์ เลิศเรืองนภา

4 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่