นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมพิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยรังสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยมี นายศุภกฤต พากอง และนางสาวกัญญาภัค ไชยศรี เป็นผู้แทนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ถือพานไหว้ครูซึ่งในปีนี้ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1