วิทยุจุฬา คลื่น 101.5 รายการเมืองบ้านย่านถิ่น วันที่ 29 ธันวาคม 2664 เวลา 10.00 น. ตอน การศึกษาของผู้พิการ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต