คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับคลัสเตอร์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ จัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าในงานสืบสานงานศิลป์วิถีถิ่นวิถีไทย จัดโดยสำนักงานส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมรับน้องใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 น้องใหม่รหัส 65xxxxx เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในห้องประชุมและภายนอก น้องและพี่ได้สานสัมพันธ์พี่น้อง เก็บความประทับใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อดูแลช่วยเหลือกันต่อไป