คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม Open House 2022 ต้อนรับน้องๆนักเรียนผู้สนใจมาเยี่ยมชมหลักสูตรของคณะ ร่วมเล่นเกมกับรุ่นพี่ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มีน้องๆเข้าเยี่ยมชมมากกว่า 300 คน