ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ต้อนรับน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการเข้าเยี่ยมชมคณะ