วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะเศรษฐศาสตร์ทำบุญคณะ ถวายภัตราหารพระจำนวน 5 รูป ในโอกาสใกล้วันสิ้นสุดปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566