คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาและเข้าพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565