คณะเศรษฐศาสตร์นำโดยประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ นายธีรวัสส์ เกิดโต ร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง ในโครงการ “จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ” โดยได้รับการสนับสนุนสีจากบริษัทเบเยอร์ให้สีมาทาห้องน้ำวัด และได้รับเงินสนับสนุนจากคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ กิจกรรมจัดขึ้นที่วัดกลางคลองสาม อ.คลองหลวงในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566