ณธีร์ พิมสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในมหกรรมกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2566