วันเสาร์ที่ 27-วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิตจัดกิจกรรม Economics Camp รุ่นที่ 2 มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมสันทนาการ เกมทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ การโต้วาทีหัวข้อเงินนโยบายแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาท เป็นต้น น้องๆนักเรียนมีความสามารถในการแสดงออก สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมกับรุ่นพี่ได้อย่างน่ารักและเป็นกันเอง จบงานรับใบประกาศนียบัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมกันทุกคน ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนและขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยจ้า