ข่าวสารการรับสมัคร  ปริญญาโทอัพเกรดตนเอง รองรับโลกหลังโควิด 19   ด้วยความรู้เศรษฐกิจดิจทัล

ม.รังสิต มอบส่วนลด 10% ให้กับบุคคลทั่วไป ส่วนลด 20% ให้กับศิษย์เก่า ม.รังสิต/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

จ่ายต่ำสุด 19,600 บาท เข้าเรียนปริญญาโทได้ทันที  สนใจสมัครติดต่อ