พระคิด อย่างไรในการชุมนุมของนักศึกษา?รศ.ดร.ณรงค์ เพชรประเสริฐ์ คณบดีสถาบันเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต และนิสิต ปี 1,2 มาศึกษาดูงาน ณ บวรสันติอโศก กทม.

คลิกชมคลิป