ปริญญาตรี ในสถานการณ์โควิด 19 กู้ กยศ. ผ่อนเดือนละ 3,634 บาท (3 งวด) เข้าเรียนเศรษฐกิจดิจิทัล ม.รังสิต แห่งแรกของประเทศไทยได้ทันที สมัครวันนี้รับส่วนลด 2,500 บาท รายละเอียด คลิก! (ไปหน้ารับสมัคร)

ปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ตั้งใจเรียนเศรษฐกิจดิจิทัล แต่ขัดสนกำลังทรัพย์ที่จะใช้จ่ายประจำวันทางสถาบันเศรษฐศาสตร์ ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อนักศึกษาสถาบันเศรษฐศาสตร์ ยินดีมอบทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำวันให้แก่นักศึกษาใหม่

ปริญญาโทอัพเกรดตนเอง รองรับโลกหลังโควิด 19 ด้วยความรู้เศรษฐกิจดิจทัล ม.รังสิต มอบส่วนลด 10% ให้กับบุคคลทั่วไป ส่วนลด 20% ให้กับศิษย์เก่า ม.รังสิต/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ่ายต่ำสุด 19,600 บาท เข้าเรียนปริญญาโทได้ทันที รายละเอียด คลิก! (ไปหน้ารับสมัคร)

ปริญญาเอก เราจะเข้าใจการต่อสู้เพื่อความมั่งคั่ง (wealth) และพลังอำนาจ (power) ของกลุ่มคนและชนชั้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างไร คำตอบ อยู่ที่การศึกษาจากหลักสูตรปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา เรียนโดยการทำวิทยานิพนธ์ 100% (ไม่มีชั้นเรียน) เหมาะกับยุค Social Distancing ควบคุมคุณภาพหลักสูตร โดย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ นักเศรษฐศาสตร์การเมืองอันดับหนึ่งของประเทศ และเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ด่วนสมัครเรียน วันนี้ รับส่วนลด 25% เหลือค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเพียง 337,500 บาท รายละเอียด คลิก! (ไปหน้ารับสมัคร)