งานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบสถาปนา 15 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ วันเสาร์ที่ 24   มีนาคม 2561 ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัย
รังสิต