พาชมร้านธรรมทัศน์,ดินอุ้มดาว,มังลูกแม่ และ พลังรักษ์(นิสิตถามที่นี่จะเรียกว่าฟอกเงินไหม? รศ.ดร.ณรงค์ เพชรประเสริฐ์ คณบดีสถาบันเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต และนิสิต ปี 1,2 มาศึกษาดูงาน ณ บวรสันติอโศก กทม.

คลิกชมคลิป