ตอน : ร่างกายเธอไม่พร้อม! ประทีปความรู้ความเมตตาที่นี่พร้อม! การศึกษาผู้พิการ ม.รังสิต พูดคุยกับ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต